Posts Tagged ‘resa’

Vill du följa med till Bryssel och delta i ett EU ungdomsutbyte?

Den 2-11 november 2010 kommer Club Global att delta i ungdomsutbytesprojektet ”Young People face to poverty and social exclusion” som är ett EU Youth In Action-projekt.
Projektet hålls i Bryssel och innehåller seminarier kring ungdomar, fattigdom och social exkludering. Arrangör är Le Foyer des Jeunes des Marolles, ett ungdomscenter med stor erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta delar av Bryssel.

Under seminarierna kommer vi att dela erfarenheter och metoder för att motverka fattigdom och social exkludering, reflektera kring möjliga lösningar tillsammans, få en presentation av Ung och Aktiv i Europa Programmet och de möjligheter detta innebär, träffa andra organisationer för framtida samarbeten, delta i aktiviteter på fältet i samarbete med verksamheter som arbetar mot fattigdom och social exkludering i Bryssel.

Just nu är 2 personer från Club Global Sverige anmälda till utbytet, det finns plats för 1-2 personer till!

Resekostnader ersätts med 70%, mat och boende är gratis.

Du förväntas delta i några förberedande workshops i september/oktober inför utbytet, samt gärna ha intresse av att bli aktiv i föreningen Club Global efter utbytet.

Vem kan söka? Du som söker ska vara  bosatt i Sverige och mellan 20 och 30 år. Du bör vara intresserad av internationellt ungdomsarbete.

Låter det intressant?  Ansökan med en kort personlig presentation, max 1 sida där du berättar lite om dig själv, dina erfarenheter och varför du vill åka med, skickas till: clubglobalswe(a)gmail.com snarast.

Har du några frågor eller bara vill veta mer är du välkommen att ringa oss på 0700-99 36 82.