Archive for August, 2008

Mänskliga Rättigheternas Dag / Human Rights Day (2008)

Posted: August 16, 2008 by club global in Projects

Chans – Mänskliga Rättigheternas Dag 60-årsjubileum (2008)


En utbildningsdag om mänskliga rättigheter.

Place: Världskulturmuseet, Göteborg SWEDEN

Date: 8/12 & 10/12 2008

Arrangör/Organiser: Göteborgs FN-förening & Club Global

http://www.fn.se

ZIRQS KoNsTkoLLEktiV

Posted: August 16, 2008 by club global in Projects

ZIRQS  KoNnSTkoLLeKTiv / ArT gRoUP

Place: Göteborg, SWEDEN.

ZIRQS (Swedish):

EN CIRKUSAKTIG MIX I DOITYOURSELF-ANDA PERFORMANCES UNDeRGROUND OVERGROUND
DET KOLLEKTIVA SKAPANDET DET INDIVIDUELLA UTTRYCKET MÖTEN DIN KONST MIN KONST KREATIVITET UPPLÄSNINGAR uppVISNINGAR UTFLYKTER INTRYCK UTTRYCK ÖVNINGAR TIPS IMPROVISATIONER EXPERIMENT INSPIRATION FANTASIER DRÖMMAR REFLEKTIONER EXPANSIONER PROCESSER SKRIVANDE FOTOGRAFERING POESI TEATER SÅNG LEK MUSIK MAGI KONST ASTRONOMI FILOSOFI MYSTICISM MONOLOGER DIALOGER KOMPOSITIONER INTERAKTIONER MÅLERIER DRESSUPDRESSOUTDRESSDOWN UTSPÖKNINGAR DRAMA FRIDANSELLERNÅT OCH SOFFA GOLV MEN INGET TAK LIVEMUSIK OCH ICKELIVEMUSIK (=DÖDMUSIK?) KONSTMÖTEN ÖVER GRÄNSER ENERGI UTBYTEN INTROSPEKTIONER & EXPRESSIONER PICNIC VIN OCH VETVEMVAD NYA DEFINITIONER PÅ KONST
DET
FINNS EN ARTIST I DIG
släpp
konsten
fri
*
**

ZIRQS (English):

ZIRQS IA A KINDOF FLOATING UNDERGROUND FREELANCe coLLECTIVE CREATING CREATIVITY & ART LIVE PERFORMANCES ART MEETINGS WITH THE idea FREE THE ART – ZIRQS exiSt aT tHis moMEnT in SWEdeN, but maYbE sooN wHo KNoWs WhERE ART is fREE moBiLe ANd gLoBAL

*

**