Archive for the ‘Ungdomsutbyten / Youth Exchanges’ Category

International Exchanges Group

Posted: October 28, 2010 by club global in Ungdomsutbyten / Youth Exchanges

Club Global would like to start a new group that organizes and participates in international youth exchanges!

Do you love travelling? Do you like educational meetings? Are you a youth leader or would like to be? Are you interested in participating in youth exchanges and seminars in different countries? Then you might be interested in joining a new group that will start to administrate and organise international youth exchanges! The name of the group is not yet decided, it is up to the members to decide a name!

Where? The group will start in Sweden and aim to develop into other countries, primarily within the EU, but also in countries in other continents where exchange programs such as Youth In Action or youth camps are available.

Who? You do not have to have any special skill or education to join the group, but a strong interest for international and global friendship and a sense of organising and management. You need to be 20-30 years old. The first group will start in Sweden so it is good if you live there or have connection to Sweden. The group will investigate possible collaborations with other NGO’s such as CISV, Amnesty, and NGO’s within the Youth In Action programme.

How? When we have enough interested participants in the group, the group will arrange a meeting in Sweden to get started.

Contact? If you want to join the group, or know more about it, write to: sofie13003(a)gmail.com or phone: 0700993682.

Vill du följa med till Bryssel och delta i ett EU ungdomsutbyte?

Den 2-11 november 2010 kommer Club Global att delta i ungdomsutbytesprojektet ”Young People face to poverty and social exclusion” som är ett EU Youth In Action-projekt.
Projektet hålls i Bryssel och innehåller seminarier kring ungdomar, fattigdom och social exkludering. Arrangör är Le Foyer des Jeunes des Marolles, ett ungdomscenter med stor erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta delar av Bryssel.

Under seminarierna kommer vi att dela erfarenheter och metoder för att motverka fattigdom och social exkludering, reflektera kring möjliga lösningar tillsammans, få en presentation av Ung och Aktiv i Europa Programmet och de möjligheter detta innebär, träffa andra organisationer för framtida samarbeten, delta i aktiviteter på fältet i samarbete med verksamheter som arbetar mot fattigdom och social exkludering i Bryssel.

Just nu är 2 personer från Club Global Sverige anmälda till utbytet, det finns plats för 1-2 personer till!

Resekostnader ersätts med 70%, mat och boende är gratis.

Du förväntas delta i några förberedande workshops i september/oktober inför utbytet, samt gärna ha intresse av att bli aktiv i föreningen Club Global efter utbytet.

Vem kan söka? Du som söker ska vara  bosatt i Sverige och mellan 20 och 30 år. Du bör vara intresserad av internationellt ungdomsarbete.

Låter det intressant?  Ansökan med en kort personlig presentation, max 1 sida där du berättar lite om dig själv, dina erfarenheter och varför du vill åka med, skickas till: clubglobalswe(a)gmail.com snarast.

Har du några frågor eller bara vill veta mer är du välkommen att ringa oss på 0700-99 36 82.

“Diversity & Citizenship”

Club Global sent 3 participants to take part in a EU Youth-in-Action seminar/ youth exchange in south west of France on the theme “Diversity and citizenship – the challenges we face. The seminar was organised by the NGO ADIF in France.

Place: Cognac, FRANCE

Date: March-April 2009.